mr. C. de Lange

Advocatenkantoor

Ons kantoor behandelt zaken binnen de rechtsgebieden:

Arbeidsrecht
Huurrecht
Letselschade en aansprakelijkheidsrecht
Strafrecht
Stacks Image 651
Arbeidsrecht
 • Ontslag (op staande voet);
 • Het (niet-)verlengen van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
 • Ontbinding van de arbeidsovereenkomst;
 • Het opstellen, beoordelen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten of andere overeenkomsten op basis waarvan arbeid wordt verricht;
 • Concurrentie- en relatiebedingen;
 • Sociaal zekerheidsrecht;
 • Werkgevers- en werknemersaansprakelijkheid.

Stacks Image 656
Huurrecht
 • Beëindiging huurcontract;
 • Het niet nakomen van verplichtingen door huurder of verhuurder;
 • Ontruiming;
 • Onderhoud;
 • Overlast;
 • Huurprijsverhoging- of verlaging;
 • Huurbescherming.

Stacks Image 661
Letselschade en aansprakelijkheidsrecht
 • Schadeverhaal ten gevolge van een verkeersongeval, bedrijfsongeval of door een andere oorzaak;
 • Nagaan wie aansprakelijk is voor uw schade en deze persoon aansprakelijk stellen;
 • De schade kan bestaan uit medische kosten, inkomensschade en kosten voor huishoudelijke hulp.

Stacks Image 671
Strafrecht
 • TOM-/OM-Zitting;
 • Dagvaarding;
 • Politieverhoor;
 • Verzet tegen een strafbeschikking;
 • Diefstal, heling, verduistering;
 • Mishandeling, geweldpleging, doodslag;
 • Vernieling;
 • Drugsfeiten;
 • Stalking, belediging en bedreiging;
 • Verboden wapenbezit;
 • Verkeersfeiten;
 • Vermogensdelicten.