De Lange c.s.

Advocaten

De Lange c.s. Advocaten werd in 1996 als eenmanszaak door mr. C. de Lange opgericht.

De Lange c.s. Advocaten is een laagdrempelig en betrokken kantoor met gedreven medewerkers die u duidelijk en professioneel adviseren.

Dat u een probleem heeft is al vervelend genoeg. Het is prettig als u gemakkelijk hulp kunt vragen. Ons kantoor probeert zo laagdrempelig mogelijk te zijn: cliënten melden zich met hun juridische kwesties vaak persoonlijk op kantoor.

Waar staan wij voor?

Transparantie, het streven naar voortdurende verbetering en een klantgerichte benadering kenmerkt onze werkwijze. De Lange c.s. Advocaten biedt een brede juridische dienstverlening aan uiteenlopende cliënten zoals particulieren, ondernemingen en gemeenten.

Onze cliënten kunnen rekenen op een gedegen en betrokken rechtsbijstand, ook als u niet over de financiële middelen beschikt om voor de rechtshulp te betalen. Indien u daarvoor in aanmerking komt, wordt u door
één van onze advocaten bijgestaan op basis van gefinancierde rechtshulp (pro deo). Ook rechtsbijstand in het buitenland kan in bepaalde gevallen op basis van gefinancierde rechtsbijstand worden verleend.

Wij zijn aangesloten bij de
Nederlandse Orde van Advocaten, de Raad voor Rechtsbijstand en het Juridisch Loket.

Hoe wordt u cliënt bij ons?

U kunt ons bellen voor een afspraak met een advocaat die op uw rechtsgebied is gespecialiseerd. Tijdens het eerste gesprek informeert de advocaat u onder meer over de gang van zaken, uw eventuele kansen en welke kosten aan de te verwachten werkzaamheden zijn verbonden. Het eerste half uur is hierbij gratis.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn tijdens kantooruren langs te komen, dan hebben we een avondspreekuur, elke donderdagavond van 18.30 tot 21.00 uur.

Wij maken het u gemakkelijk. Wilt u ons van huis uit inschakelen, dan kunt u de zaak via de site aanmelden en krijgt u nog een aantrekkelijke korting ook. Meld een nieuwe zaak aan via het
contactformulier.